Vyhláška č. 237/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách v znení vyhlášky č. 66/2015 Z. z.

Platnosť od 17.08.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.08.2018