Oznámenie č. 234/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov

Platnosť od 07.08.2018

Pôvodný predpis

07.08.2018