Oznámenie č. 229/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu, ktorým sa dopĺňa a predlžuje Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

Platnosť od 02.08.2018
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 12. júla 2018 v súlade s článkom 3.

Pôvodný predpis

02.08.2018