Redakčné oznámenie č. 225/2018 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 204/2018 Z. z.

Platnosť od 25.07.2018
Účinnosť od 25.07.2018