Redakčné oznámenie č. 225/2018 Z. z.Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 204/2018 Z. z.

Platnosť od 25.07.2018
Účinnosť od 25.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.07.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.07.2018