Zákon č. 220/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.07.2018
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH