Vyhláška č. 22/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby

(v znení č. 243/2018 Z. z.)

Platnosť od 31.01.2018
Účinnosť od 01.09.2018