Zákon č. 217/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.07.2018
Účinnosť od 01.05.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.03.2019 - 30.04.2019

Pôvodný predpis

18.07.2018