Vyhláška č. 21/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

Platnosť od 31.01.2018
Účinnosť od 01.02.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

31.01.2018