Vyhláška č. 206/2018 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Platnosť od 12.07.2018
Účinnosť od 20.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.07.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.07.2018