Oznámenie č. 202/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o pozastavení vykonávania dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov vykonávajúcich služobné cesty podpísanej v Adene 14. septembra 1981

Platnosť od 10.07.2018
Redakčná poznámka

Pozastavenie vykonávania dohody nadobudlo účinnosť 19. júna 2018.