Zákon č. 198/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 04.07.2018
Účinnosť od 20.07.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.07.2018 Aktuálne znenie