Nariadenie vlády č. 195/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Platnosť od 29.06.2018
Účinnosť od 01.07.2018