Oznámenie č. 182/2018 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 29. mája 2018 č. 8/2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

Platnosť od 22.06.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018.

Pôvodný predpis

22.06.2018