Oznámenie č. 179/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 – 2022

Platnosť od 22.06.2018
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 22. marca 2018 v súlade s článkom 18.

Pôvodný predpis

22.06.2018