Oznámenie č. 167/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.06.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2018.