Vyhláška č. 165/2018 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov

Platnosť od 14.06.2018
Účinnosť od 15.06.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2018 Aktuálne znenie