Nariadenie vlády č. 16/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.01.2018
Účinnosť od 01.02.2018 do31.12.2018
Zrušený 386/2018 Z. z.

OBSAH