Vyhláška č. 158/2018 Z. z.Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Platnosť od 07.06.2018
Účinnosť od 15.06.2018