Zákon č. 156/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 07.06.2018
Účinnosť od 01.01.2019 doPo zverejnení oznámenia
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2018 okrem čl. IV bodov 1 a 6 a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018, čl. IX bodov 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čl. I bodov 42, 95, 117 a 121, čl. II bodu 2 a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
Účinnosti po zverejnení oznámenia Delená účinnosť
Po zverejnení oznámenia - Účinnosti po zverejnení oznámenia Delená účinnosť
01.01.2019 - Po zverejnení oznámenia Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2018 - 31.12.2018 Delená účinnosť
15.06.2018 - 31.08.2018

Pôvodný predpis

07.06.2018