Oznámenie č. 153/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Platnosť od 31.05.2018

Pôvodný predpis

31.05.2018