Opatrenie č. 148/2018 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Platnosť od 25.05.2018
Účinnosť od 01.06.2018 do30.06.2019
Zrušený 176/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2018 - 30.06.2019