Vyhláška č. 146/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“

Platnosť od 25.05.2018
Účinnosť od 01.06.2018

OBSAH