Oznámenie č. 144/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednsoti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti

Platnosť od 18.05.2018
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol nadobudol platnosť 5. marca 2018 v súlade s článkom 18 ods. 1 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Pôvodný predpis

18.05.2018