Oznámenie č. 143/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci

Platnosť od 18.05.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. septembra 2017 v súlade s článkom 9 ods. 1.

143

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. februára 2017 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 13. septembra 2017 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.