Oznámenie č. 143/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kuvajtského štátu o ekonomickej a technickej spolupráci

Platnosť od 18.05.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 13. septembra 2017 v súlade s článkom 9 ods. 1.

Pôvodný predpis

18.05.2018