Nariadenie vlády č. 14/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Platnosť od 18.01.2018
Účinnosť od 18.01.2018 do31.12.2018
Zrušený 400/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.01.2018 - 31.12.2018

Pôvodný predpis

18.01.2018