Vyhláška č. 136/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej službe overovania

Platnosť od 15.05.2018
Účinnosť od 20.05.2018