Nariadenie vlády č. 13/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Platnosť od 15.01.2018
Účinnosť od 01.07.2018
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2018 okrem bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.