Nariadenie vlády č. 129/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

Platnosť od 04.05.2018
Účinnosť od 20.05.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

04.05.2018