Oznámenie č. 121/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)

Platnosť od 24.04.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 2017 v súlade s článkom 29 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2017.

Pôvodný predpis

24.04.2018