Oznámenie č. 120/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov

Platnosť od 24.04.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. apríla 2018 v súlade s čl. 14 ods. 1.

Pôvodný predpis

24.04.2018