Oznámenie č. 12/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Platnosť od 13.01.2018
Účinnosť od 13.01.2018