Oznámenie č. 12/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Platnosť od 13.01.2018
Účinnosť od 13.01.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.01.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.01.2018