Nariadenie vlády č. 115/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad

(v znení č. 58/2019 Z. z., 84/2021 Z. z.)

Platnosť od 14.04.2018
Účinnosť od 01.03.2021