Vyhláška č. 11/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa

Platnosť od 12.01.2018
Účinnosť od 01.05.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2018 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

12.01.2018