Zákon č. 106/2018 Z. z.Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 106/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 13.04.2018
Účinnosť od 20.05.2018 do31.12.2019 (za 2 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. VI, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2018, čl. I, čl. II bodov 1, 4 až 7 a 9 až 25, čl. III až V, čl. VII bodov 1 až 5, 7 až 40, čl. VIII, čl. XI a čl. XII bodov 2 až 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 2...