Oznámenie č. 105/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane s a Mongolskom na strane druhej

Platnosť od 07.04.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2017 v súlade s článkom 63 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2017.