Oznámenie č. 104/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátni na jednej strane a Filipínskou republikou na druhej strane

Platnosť od 07.04.2018
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2018 v súlade s článkom 57 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2018.

Pôvodný predpis

07.04.2018