Oznámenie č. 102/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. marca 2018 č. S02933-2018-OL, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia

Platnosť od 31.03.2018
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Pôvodný predpis

31.03.2018