Oznámenie č. 1/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatku

Platnosť od 05.01.2018

Pôvodný predpis

05.01.2018