Zákon č. 95/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Platnosť od 25.04.2017
Účinnosť od 01.06.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2017 Aktuálne znenie