Zákon č. 86/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 01.05.2017

OBSAH