Zákon č. 85/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 01.05.2017

OBSAH