Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z.Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

Platnosť od 20.04.2017
Účinnosť od 25.01.2016

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.01.2016 Aktuálne znenie