Vyhláška č. 8/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.01.2017
Účinnosť od 01.04.2017
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. I bodov 25, 46, 49 (5. bod) a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2017, a bodov 26, 31, 47 a 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2017.