Vyhláška č. 63/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

Platnosť od 24.03.2017
Účinnosť od 01.05.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2017 Aktuálne znenie