Nariadenie vlády č. 47/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2017 Aktuálne znenie