Zákon č. 39/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2017 Aktuálne znenie