Nariadenie vlády č. 360/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Platnosť od 30.12.2017
Účinnosť od 01.01.2018 do31.12.2019
Zrušený 370/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2018 - 31.12.2019

Pôvodný predpis

30.12.2017